• ប៉ោយប៉ែត
      (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)

      Banteay Chhmar
      (Banteay Meanchey Province)