• ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

      (សេរីសោភ័ណ)

      Banteay Meanchey Province
      (Serey Sophorn)