• ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

      (ប៉ោយប៉ែត)

      Banteay Meanchey Province
      (Poi Pet)