• ស្រុកឯកភ្នំ

  Ek Phnom District

  broken image
 • ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម

  If you don't understand how to use,

  please watch video as below 👇

  broken image
 • ១. រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍

  1. Tourism Site

 • broken image

  👆 ប្រាសាទឯកភ្នំ

  Ek Phnom Temple
 • ២. សហគមន៍ និងអេកូទេសចរណ៍

  2. Communities & ECO Tourism

 • broken image

  👆  សហគមន៍អេកូទេសចរណ៍ព្រែកទាល់

  Prek Torl Ecotourism
 • ពត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម ព្រោះផែនទីមិនទាន់បង្ហាញផ្លូវនេះនៅឡើយទេ
  Please contact the number as below. Because Google Maps has not showed the correct road yet.
  លោក តុន ណៃ
  ប្រធានសហគមន៍អេកូទេសចរណ៍ ព្រែកទាល់
  Mr. Ton Nay
  Chief of Community based Ecotourism Prek Toil
  TEL: 011 910 899

 • ៣. តំបន់គោលដៅទេសចរណ៍

  3. Tourism Destinations

 • broken image

  👆 កន្លែងបិតស្រា ស

  Rice Wine
  broken image

  👆 ក្រឡានដុត សំរោងក្នុង

  Sticky Rice in Bamboo
  broken image

  👆 ចេកបន្ទះអាំង

  Banana Paper
  broken image

  👆  ណែមត្រី

  Fish Naem
  broken image

  👆 ទំនប់អាងភាស

  Ang Phas Dam
  broken image

  👆 ផ្សារប្រហុក

  Prohok Market
  broken image

  👆 សំបកណែមពាមឯក

  Rice Paper
 • ៤. ទេសចរណ៍សាសនា

  4. Religion Tourism

 • broken image

  👆 ព្រះវិហារមហាម៉ាត់ឌី នរា ក្រោម

  Masjid Norea Krom
  broken image

  👆 វត្តកែវ

  Keo Pagoda
  broken image

  👆 វត្តឈើខ្មៅ

  Chheu Khmao Pagoda
  broken image

  👆 វត្តប្រាសាទបច្ចាមិត្ត (វត្តក្តុល)

  Kdol Don Teav Pagoda
  broken image

  👆 វត្តព្នៅ

  Pnov Pagoda
  broken image

  👆 វត្តរាមពុទ្ធា ក្តាំងងា បាត់ដំបង

  Kda Ngea Pagoda
  broken image

  👆 វត្តសំរោងក្នុង

  Samroang Knong Pagoda