• ស្រុកសង្កែ

  Sangkae District

  broken image
 • ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម

  If you don't understand how to use,

  please watch video as below 👇

  broken image
 • ១. រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍

  1. Tourism Site

 • broken image

  👆  ប្រាសាទបាសែត

  Baset Temple
 • ២. តំបន់គោលដៅទេសចរណ៍

  2. Tourism Destinations

 • broken image

  👆 ច្បារមាត់ស្ទឹង

  Moth Stung Garden
  broken image

  👆 សួនផ្ការីករាយ

  Rik Reay Flower Garden
  broken image

  👆  សួនផ្កាសុខនីឆា

  Sok Nicha Garden
 • ៣. ទេសចរណ៍សាសនា

  3. Religion Tourism

 • broken image

  👆ទីសក្ការៈ បាហៃ

  Bahai House of Worship
  for Battambang
  broken image

  👆 វត្ត​កំពង់ពិល

  Kampong Pil Pagoda
  broken image

  👆 វត្ត​ខ្វែង

  Kveng Pagoda
 • ៤. កសិ-ទេសចរណ៍

  4. Agro-Tourism

 • broken image

  👆 កសិទេសចរណ៍ចំការក្រូចភូមិអូរខ្ជាយ

  Chamkar Kroch Tourism Farm,
  O Khchay Village