• ស្រុកសង្កែ

   Sangkae District

  • ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម

   If you don't understand how to use,

   please watch video as below 👇

  • ១. រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍

   1. Tourism Site

  • 👆  ប្រាសាទបាសែត

   Baset Temple
  • ២. តំបន់គោលដៅទេសចរណ៍

   2. Tourism Destinations

  • 👆 ច្បារមាត់ស្ទឹង

   Moth Stung Garden

   👆 សួនផ្ការីករាយ

   Rik Reay Flower Garden

   👆  សួនផ្កាសុខនីឆា

   Sok Nicha Garden
  • ៣. ទេសចរណ៍សាសនា

   3. Religion Tourism

  • 👆ទីសក្ការៈ បាហៃ

   Bahai House of Worship
   for Battambang

   👆 វត្ត​កំពង់ពិល

   Kampong Pil Pagoda

   👆 វត្ត​ខ្វែង

   Kveng Pagoda
  • ៤. កសិ-ទេសចរណ៍

   4. Agro-Tourism

  • 👆 កសិទេសចរណ៍ចំការក្រូចភូមិអូរខ្ជាយ

   Chamkar Kroch Tourism Farm,
   O Khchay Village