• ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិ
   ជិតខេត្តបាត់ដំបង

   International Border Check Point around Battambang Province
   (Require Passport and Stamp)

  • ខេត្តបាត់ដំបង

   Battambang Province

   ១. ស្រុកកំរៀង

   1. Kamrieng District

   ២. ស្រុក សំពៅលូន

   2. Sampov Lun District

  • ខេត្តប៉ៃលិន

   Pailin Province

  • ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ​

   Banteay Meanchey Province

  • 👉 ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិជិត
   International Border
   ច្រកទ្វារតំបន់ព្រំដែននៅ​
   Regional Border
   រាជធានីខេត្ត
   Provincial Capital