• ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិ
  ជិតខេត្តបាត់ដំបង

  International Border Check Point around Battambang Province
  (Require Passport and Stamp)

 • ខេត្តបាត់ដំបង

  Battambang Province

  ១. ស្រុកកំរៀង

  1. Kamrieng District

  ២. ស្រុក សំពៅលូន

  2. Sampov Lun District

 • ខេត្តប៉ៃលិន

  Pailin Province

 • ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ​

  Banteay Meanchey Province

 • 👉 ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិជិត
  International Border
  ច្រកទ្វារតំបន់ព្រំដែននៅ​
  Regional Border
  រាជធានីខេត្ត
  Provincial Capital