• រាជធានីខេត្តជុំវិញខេត្តបាត់ដំបង

  (ផែនទី)

  Provincial Capital around Battambang Province

  (Map)

 • ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  Banteay Meanchey Province

  ក្រុងសិរីសោភ័ណ
  Serei Saophoan City

  ខេត្តបាត់ដំបង
  Battambang Province

  ក្រុងបាត់ដំបង
  Battambang City

  ខេត្តប៉ៃលិន
  Pailin Province

  ក្រុងប៉ៃលិន
  Pailin City

  ខេត្តពោធិ៍សាត់
  Pursat Province

  ក្រុងពោធិ៍សាត់
  Pursat City

  ខេត្តសៀមរាប
  Siem Reap Province

  ក្រុងសៀមរាប
  Siem Reap City
 • ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិជិត
  International Border
  ច្រកទ្វារតំបន់ព្រំដែននៅ​
  Regional Border
  👉 រាជធានីខេត្ត
  Provincial Capital