• រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍

  Tourism Site

 • ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម

  If you don't understand how to use,

  please watch video as below 👇

 • ក្រុងបាត់ដំបង

  Battambang City

  👆 សួនទឹកសុភមង្គល
  Sopheak Mongkol Water Park
 • ស្រុកឯកភ្នំ

  Ek Phnom District

  👆 ប្រាសាទឯកភ្នំ
  Ek Phnom Temple
 • ស្រុកបាណន់

  Banan District

  👆 ប្រាសាទបាណន់
  Banan Temple
  👆 ប្រាសាទស្នឹង
  Sneung Temple
  👆 ភ្នំសំពៅ
  Sampov Mountain
  👆 អាងកំពីងពួយ
  Kamping Puoy Reservoir
  👆 ឡូរីជើងភ្នំបាណន់
  Banan Bamboo Train
 • ស្រុករតនមណ្ឌល

  Ratanak Mondul District

  👆 ចំការមៀន
  Chamkar Mean
  👆 ស្ទឹងថ្វាក
  Stung Thvak
  👆 ចំការទុរេនអូរតង
  Chamka Durian
  O Tong
  👆 ទឹកធ្លាក់ភ្នំកំពូល
  Phnom Kampoul Waterfall
 • ស្រុកសង្កែ

  Sangkae District

  👆  ប្រាសាទបាសែត
  Baset Temple
 • ស្រុកសំឡូត

  Samlout District

  👆 ទឹកធ្លាក់ចំការស្វាយ
  Chamka Svay
  Waterfall
  👆 ទឹកធ្លាក់ថ្មដាចំការទុរេន
  Thmor Da
  Chamkar Durian
  👆 វាលចម្បាំង ខេមសាយ
  Veal Chom Bang Campsite
  👆 ដាយមិន រីស៊ត
  Diamond Resort
 • ស្រុកភ្នំព្រឹក

  Phnom Proek District

  👆 ល្អាង ១០០ ភ្នំប្រាំពីរ
  La Ang 100 Phnom 7
  👆 ទឹកធ្លាក់៥៣ ភ្នំព្រឹក
  53 Mountain Waterfall
  👆 នគរជុំភ្នំព្រឹក
  Nokor Chum Phnom
  Proek Resort
 • ស្រុកកំរៀង

  Kamrieng District

  👆 ទឹកពុះកំរៀង
  Tek Pos Kamrieng
 • រមណីយដ្ឋាន-គោលដៅទេសចរណ៍ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង

  (៥ ប្រភេទ)

  Resorts-Tourist Destinations in Battambang Province
  (5 categories)

  ព័ត៌មានទាំងអស់ផ្តល់ដោយមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តបាត់ដំបង

  All information on this page is provided by Battambang Provincial Tourism Department

  👆ឥឡូវអ្នកមើលគេហទំព័រនេះ

  Now you watch this website