• រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍

   Tourism Site

  • សូមជ្រើសរើសរូបភាពខាងក្រោម

   ផែនទីនឹងបើក ហើយបង្ហាញទិសដៅ🗺
   Please select image below.
   The map will be opened and shows direction 🗺

  • ក្រុងបាត់ដំបង

   Battambang City

   👆 សួនទឹកសុភមង្គល
  • ស្រុកបាណន់

   Banan District

   👆 ប្រាសាទបាណន់
   👆 ប្រាសាទស្នឹង
   👆 ភ្នំសំពៅ
   👆 អាងកំពីងពួយ
   👆 ឡូរីជើងភ្នំបាណន់
  • ស្រុកឯកភ្នំ

   Ek Phnom District

   👆 ប្រាសាទឯកភ្នំ
  • ស្រុករតនមណ្ឌល

   Rattanak Mondul District

   👆 ចំការមៀន
   👆 ស្ទឹងថ្វាក
   👆 ចំការទុរេនអូរតង
   👆 ទឹកធ្លាក់ភ្នំកំពូល
  • ស្រុកសង្កែ

   Sangke District

   👆 ប្រាសាទបាសែត
  • ស្រុកសំឡូត

   Samlout District

   👆 ទឹកធ្លាក់ចំការស្វាយ
   👆 ទឹកធ្លាក់ថ្មដាចំការទុរេន
   👆 វាលចម្បាំង ខេមសាយ
   👆 ដាយមិន រីស៊ត
  • ស្រុកភ្នំព្រឹក

   Phnom Proek District

   👆 ល្អាង ១០០ ភ្នំប្រាំពីរ
   👆 ទឹកធ្លាក់៥៣ ភ្នំព្រឹក
   👆 នគរជុំភ្នំព្រឹក
  • ស្រុកកំរៀង

   Kamrieng District

   👆 ទឹកពុះកំរៀង
  • រមណីយដ្ឋាន-គោលដៅទេសចរណ៍ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង

   (សូមជ្រើសរើសប្រភេទនីមួយៗខាងក្រោម)

   Resorts-Tourist Destinations in Battambang Province
   (Please select each category below)